1. Akreditace vzdělávací instituce

Reakreditace udělená v roce 2017

2. Akreditace Kurzu I.


3. Akreditace Kurzů II.-V.


4. Rekreditace Kurzů I.-V. do 21. 10. 2016 

5. Rekreditace Kurzů I.-V. do 12. 1. 2020