Kurz není pravidelně vypisován. V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte mailem na adrese info@dvpp-management.cz.

Kurz zahrnuje 24 hodin přímé výuky ve 3 denních soustředěních. Kurz je rozdělen do 4 tematických bloků: Úvod do práva a právo ve školství, Úvod do pracovního práva, personální management, Ekonomika a finanční management školy, Využití ICT a e-learningu ve školství a management vzdělávacích procesů.

Garantkou kurzu je doc. J. Radová.

Modul 1: Úvod do práva, právo ve školství, právní rámec projektů

Lektoři: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, CSc., Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.

•Úvod do občanského a obchodního práva – aktuální stav a novinky od roku 2010
•Právo ve školství – aktuální stav a novinky od roku 2010
•Právní rámec projektů
 • Úvod do občanského a obchodního práva – aktuální stav a novinky od roku 2010
 • Právo ve školství – aktuální stav a novinky od roku 2010
 • Právní rámec projektů

Modul 2: Úvod do pracovního práva, personální management a management lidských zdrojů

Lektoři: JUDr. Milena Soušková, Ph.D., PhDr. Kateřina Vrtělová, prof. Ing. Josef Koubek, CSc.

 • Úvod do pracovního práva – aktuální stav a novinky od roku 2010
 • Moderní řízení lidí pro školy a projekty
 • Hodnocení, vzdělávání a rozvoj pracovníků základních a středních škol

Modul 3: Ekonomika a finanční management školy

Lektoři: Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

 • Účetnictví ve školství
 • Zdanění a neziskový sektor – aktuální stav a novinky od roku 2010
 • Rozpočet školy
 • Finance, úvěry, bankovní a pojišťovací produkty pro školy

Modul 4: ICT, moderní formy vzdělávání a management vzdělávacích procesů

Lektoři:  Ing. Jiří Přibil

 • E-learning ve školách
 • Využití ICT v pedagogickém procesu
 • Alternativní přístupy ke vzdělávání a zkušenosti z praxe