Kurz není pravidelně vypisován. V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte mailem na adrese info@dvpp-management.cz.

Kurz II Manažerské znalosti a dovednosti ředitele školy a školského zařízení je akreditován MŠMT jako kvalifikační studium pro stávající řídící pracovníky základních a středních škol a zájemce o tyto pozice z řad učitelů v budoucnu podle §5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Kurz zahrnuje 100 hodin přímé výuky a 15 hodin praktické stáže.
Garantkou kurzu je doc. J. Radová.

Modul 1. Základy práva

Lektoři: doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. a doc. JUDr. Zbyněk Švarc, CSc., FMV VŠE

Hodinová dotace: 20 výukových hodin, na každé téma přibližně 2 hodiny včetně diskuse a řešení praktických problémů s posluchači.

Modul 2. Pracovní právo

Lektor: JUDr. Milena Soušková, Ph.D., FMV VŠE

Hodinová dotace: 30 výukových hodin, 2 hodiny pro každé téma včetně diskuse a řešení praktických problémů s posluchači.

Modul 3. Financování školy

Lektoři: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. FFÚ VŠE, doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., FFÚ VŠE, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., Ing. Jana Vítková, Ph.D.

Hodinová dotace: 30 výukových hodin, 2 hodiny pro každé téma.

Modul 4. Organizace školy a pedagogického procesu

Lektoři: Ing. Jiří Přibil, FM VŠE, RNDr. Oldřich Botlík, CSc.

Hodinová dotace: 20 výukových hodin, cca 2 hodiny pro každé téma.

Stáž

Třídenní stáž (3*5 hodin) proběhne dle výběru posluchače buď na ZŠ J. Seiferta, Vlkova 31, Praha 3 nebo na Obchodní akademii, Krupkovo náměstí 4, Praha 6. S vedením škol již v této věci byla dohodnuta součinnost. Pokud posluchač navrhne jinou školu, může mu být garantem vzdělávacího programu odsouhlasena.