Kurz III – Aktuální problémy účetnictví a řešené případové studie probíhá v případě zájmu posluchačů na začátku roku a je zaměřen na nejnovější trendy a legislativní novinky v oblasti účetnictví. Kurz zahrnuje 6 hodin přímé výuky.

Garantem kurzu je doc. L. Mejzlík.

Akreditace kurzu je zde.