Matematika s chutí, 10. 6. 2012

Učitelské noviny, 12. 6. 2012


Učitelské noviny, 19. 6. 2012

isea, 21. 6. 2012

Učitelský zpravodaj, 22. 6. 2012